Dnr E2019-04557

Efter st tförsta försök att bygga stadsradhus görs ett omtag med nytt diarienummer. Förslaget innehåller nybyggnation av ca 40 lägenheter i flerbostadshus.
Det mesta som tidiagre publicerats på hemsidan är relevant för tidigare diarienummer och det mesta behöver arkiveras.
Det här är ännu inte en del av den synliga hemsidan.
Nu handlar det om att stoppa hus, inte radhus.